Utfasning lysrör 2023

Från och med hösten 2023 kommer vanligt förekommande ljuskällor att fasas ut enligt nya EU-föreskrifter. Utfasningen har sin grund i Ekodesign-förordningens beslut att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor som tidigare fanns med i RoHS-direktivet. Ett beslut som kommer att ha positiv inverkan både på miljö och människa, då kvicksilver är ett av dagens farligaste miljögifter.

Enligt Energimyndigheten kommer utfasningen att innebära en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med cirka 5,4 ton inom EU fram till år 2035. Kvicksilver är en av våra farligaste miljögifter, metallen sprids långa sträckor via luft och bryts inte ned när den samlas i mark, vatten eller i levande organismer.

Fördelar med LED

Övergången från lysrör till LED-belysning ger fördelar som energieffektivitet, längre livslängd, bättre ljuskvalitet och miljövänlighet. Dessa fördelar gör LED till en attraktiv och kostnadseffektiv lösning för belysning i olika miljöer, oavsett om det är inom hushåll, kontor eller industriella applikationer. Genom att byta till LED kan man dra nytta av energibesparingar, lägre underhållskostnader och en förbättrad belysningsupplevelse.

Belysning kontor

Vi är stolta över att kunna erbjuda belysningslösningar av hög kvalitet.
Genom att använda oss av noggranna beräkningar och expertkunskap kan vi skapa en arbetsmiljö som främjar produktivitet och trivsel. När vi tar itu med belysningsprojekt för kontor börjar vi med att förstå era specifika behov och önskemål. Vi genomför en noggrann inventering av er arbetsplats för att få en klar bild av lokalens utformning, möblering och naturliga ljuskällor. Denna information ger oss viktig input för att skapa en optimal belysningsplan.

Vi lägger också stor vikt vid energieffektivitet och miljömedvetenhet. Genom att använda LED-teknik och välja rätt armaturer kan vi minska energiförbrukningen och därmed bidra till en hållbar lösning. Vi ser även till att belysningen kan anpassas och regleras efter behov, vilket ger er möjlighet att skapa olika stämningar i olika delar av kontoret.

Vi alltid efter att leverera belysningslösningar av högsta kvalitet. Genom våra noggranna beräkningar och expertis kan vi skapa en effektiv, energieffektiv och trivsam arbetsmiljö för er och era anställda. –

Belysning kontor

Vi är stolta över att kunna erbjuda belysningslösningar av hög kvalitet.
Genom att använda oss av noggranna beräkningar och expertkunskap kan vi skapa en arbetsmiljö som främjar produktivitet och trivsel. När vi tar itu med belysningsprojekt för kontor börjar vi med att förstå era specifika behov och önskemål. Vi genomför en noggrann inventering av er arbetsplats för att få en klar bild av lokalens utformning, möblering och naturliga ljuskällor. Denna information ger oss viktig input för att skapa en optimal belysningsplan.

Vi lägger också stor vikt vid energieffektivitet och miljömedvetenhet. Genom att använda LED-teknik och välja rätt armaturer kan vi minska energiförbrukningen och därmed bidra till en hållbar lösning. Vi ser även till att belysningen kan anpassas och regleras efter behov, vilket ger er möjlighet att skapa olika stämningar i olika delar av kontoret.

Vi alltid efter att leverera belysningslösningar av högsta kvalitet. Genom våra noggranna beräkningar och expertis kan vi skapa en effektiv, energieffektiv och trivsam arbetsmiljö för er och era anställda. –

Belysning utomhus

Våra duktiga elektriker levererar högkvalitativ utomhusbelysning som kan förbättra säkerhet, estetik och funktionalitet för olika utomhusmiljöer.

När det gäller utomhusbelysning börjar vi alltid med att förstå era specifika behov och krav. Vi genomför en noggrann utvärdering av den aktuella utomhusplatsen för att få en tydlig bild av områdets storlek, topografi och användningsområde. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan vi skapa en anpassad belysningsplan som möter era behov och önskemål.

För att skapa en effektiv utomhusbelysning använder vi oss av olika typer av armaturer och ljuskällor som är lämpliga för utomhusmiljöer. Vi tar hänsyn till områdets syfte, som till exempel belysning för parkeringsplatser, gångvägar, trädgårdar eller fasader. Genom att välja rätt belysningsteknik och rätt ljusstyrka kan vi skapa en trygg och säker miljö samtidigt som vi betonar arkitekturens och landskapets estetiska drag.

Vi tar också hänsyn till energieffektivitet och miljöpåverkan. Genom att använda LED-teknik kan vi minska energiförbrukningen och ge er en långvarig och hållbar belysningslösning. Dessutom kan vi integrera sensorer och automatiska kontroller för att optimera energiförbrukningen och anpassa belysningen efter behov.

Belysning utomhus

Våra duktiga elektriker levererar högkvalitativ utomhusbelysning som kan förbättra säkerhet, estetik och funktionalitet för olika utomhusmiljöer.

När det gäller utomhusbelysning börjar vi alltid med att förstå era specifika behov och krav. Vi genomför en noggrann utvärdering av den aktuella utomhusplatsen för att få en tydlig bild av områdets storlek, topografi och användningsområde. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan vi skapa en anpassad belysningsplan som möter era behov och önskemål.

För att skapa en effektiv utomhusbelysning använder vi oss av olika typer av armaturer och ljuskällor som är lämpliga för utomhusmiljöer. Vi tar hänsyn till områdets syfte, som till exempel belysning för parkeringsplatser, gångvägar, trädgårdar eller fasader. Genom att välja rätt belysningsteknik och rätt ljusstyrka kan vi skapa en trygg och säker miljö samtidigt som vi betonar arkitekturens och landskapets estetiska drag.

Vi tar också hänsyn till energieffektivitet och miljöpåverkan. Genom att använda LED-teknik kan vi minska energiförbrukningen och ge er en långvarig och hållbar belysningslösning. Dessutom kan vi integrera sensorer och automatiska kontroller för att optimera energiförbrukningen och anpassa belysningen efter behov.

Belysning industri

Vi förstår vikten av att ha rätt belysning för att förbättra säkerhet, effektivitet och arbetsmiljö i industriella anläggningar.

När vi tar itu med belysningsprojekt för industri använder vi oss av noggranna beräkningar och expertkunskap för att säkerställa att vi uppfyller era specifika behov och krav. Först och främst genomför vi en grundlig utvärdering av den industriella platsen för att förstå dess unika egenskaper och utmaningar. Vi tar hänsyn till faktorer som lokalens storlek, takhöjd, arbetsområden och krav på ljusnivåer.

En viktig aspekt när det gäller industriell belysning är energieffektivitet. Vi strävar efter att använda energisnåla ljuskällor, som LED, för att minska energiförbrukningen och driftskostnaderna. Dessutom kan vi implementera intelligenta styrsystem och rörelsesensorer för att reglera belysningen baserat på närvaro och naturligt ljus. Detta hjälper till att eliminera onödig energiförbrukning och effektivisera belysningen.

Vi kan också integrera belysningslösningar med befintliga automatiserade system och anläggningsstyrningssystem för att skapa en helt integrerad och smart belysningslösning för er industri. Detta ger er möjlighet att övervaka och styra belysningen centralt, optimera energianvändningen och snabbt åtgärda eventuella problem.

Belysning industri

Vi förstår vikten av att ha rätt belysning för att förbättra säkerhet, effektivitet och arbetsmiljö i industriella anläggningar.

När vi tar itu med belysningsprojekt för industri använder vi oss av noggranna beräkningar och expertkunskap för att säkerställa att vi uppfyller era specifika behov och krav. Först och främst genomför vi en grundlig utvärdering av den industriella platsen för att förstå dess unika egenskaper och utmaningar. Vi tar hänsyn till faktorer som lokalens storlek, takhöjd, arbetsområden och krav på ljusnivåer.

En viktig aspekt när det gäller industriell belysning är energieffektivitet. Vi strävar efter att använda energisnåla ljuskällor, som LED, för att minska energiförbrukningen och driftskostnaderna. Dessutom kan vi implementera intelligenta styrsystem och rörelsesensorer för att reglera belysningen baserat på närvaro och naturligt ljus. Detta hjälper till att eliminera onödig energiförbrukning och effektivisera belysningen.

Vi kan också integrera belysningslösningar med befintliga automatiserade system och anläggningsstyrningssystem för att skapa en helt integrerad och smart belysningslösning för er industri. Detta ger er möjlighet att övervaka och styra belysningen centralt, optimera energianvändningen och snabbt åtgärda eventuella problem.

Belysning styrning

Vi kan erbjuda omfattande lösningar för styrning av både befintlig och ny belysning. Genom att implementera avancerade styrningssystem kan vi hjälpa er att maximera energieffektivitet, flexibilitet och bekvämlighet i era belysningsinstallationer.

För befintlig belysning kan vi integrera smarta styrsystem som ger er möjlighet att fjärrstyra och reglera belysningen. Genom att installera sensorer och kontrollenheter kan vi skapa intelligenta belysningslösningar som anpassar sig efter närvaro, naturligt ljus och andra fördefinierade parametrar. Detta innebär att belysningen endast är aktiv när och där den behövs, vilket minskar onödig energiförbrukning och minimerar driftskostnaderna.

För ny belysning kan vi från designa och implementera styrningssystem som passar era specifika behov. Vi tar hänsyn till era önskemål och krav när det gäller funktionalitet, energieffektivitet och användarvänlighet. Vi kan integrera olika typer av styrningsmetoder, såsom tidbaserade scheman, rörelsedetektering, dagsljusreglering och fjärrkontroller, för att skapa en anpassningsbar och effektiv belysningslösning.

Belysning styrning

Vi kan erbjuda omfattande lösningar för styrning av både befintlig och ny belysning. Genom att implementera avancerade styrningssystem kan vi hjälpa er att maximera energieffektivitet, flexibilitet och bekvämlighet i era belysningsinstallationer.

För befintlig belysning kan vi integrera smarta styrsystem som ger er möjlighet att fjärrstyra och reglera belysningen. Genom att installera sensorer och kontrollenheter kan vi skapa intelligenta belysningslösningar som anpassar sig efter närvaro, naturligt ljus och andra fördefinierade parametrar. Detta innebär att belysningen endast är aktiv när och där den behövs, vilket minskar onödig energiförbrukning och minimerar driftskostnaderna.

För ny belysning kan vi från designa och implementera styrningssystem som passar era specifika behov. Vi tar hänsyn till era önskemål och krav när det gäller funktionalitet, energieffektivitet och användarvänlighet. Vi kan integrera olika typer av styrningsmetoder, såsom tidbaserade scheman, rörelsedetektering, dagsljusreglering och fjärrkontroller, för att skapa en anpassningsbar och effektiv belysningslösning.

Vill du jobba med oss mot en digital och förnybar framtid?

Vi letar alltid efter nya talanger som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Vi tror på att ständigt utvecklas och växa som företag, och vi vet att det är våra medarbetares engagemang och kompetens som gör det möjligt.